gelecekçilik
Büyüt
Fütürist Mimar Antonio Sant'elia'ın bir eseri 

Sözlükte "gelecekçilik" ne demek?

1. 1909 yılında ıtalyan ozanı marinetti'nin yayınladığı bildiriyle ortaya çıkan, yeni yaşamı övmek, geleneksel yazın kurallarını yıkmak amacını güden ve dadacılık, gerçeküstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan yazın çığırı, fütürizm.
2. Resimde, bütün sanat geleneklerini yadsıyarak, çağdaş dünyayla ilgili görüntüleri, devimli olay ve nesneleri tek resim yüzeyinde göstermek isteyen akım, fütürizmgelecekçilik

Gelecekçilik kelimesinin ingilizcesi

n. futurism